Privacybeleid

Hoorstudio Lansingerland

 

In het privacybeleid vertellen wij welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel. Voor vragen over het privacybeleid kunt u met ons contact opnemen via Hoorstudio Lansingerland, Tjeerd Kuipersstraat 31, 2662 GM Bergschenhoek, telefoon 010 – 892 92 90, of e-mail hoorstudiolansingerland@gmail.com tav dhr. W. Poppe.

 

Op dit privacybeleid berust het auteursrecht.

 

Inleiding
Hoorstudio Lansingerland (wij) willen met de privacy van onze relaties/klanten (u) zo zorgvuldig mogelijk omgaan. Tevens hebben wij te voldoen aan de wettelijke verplichtingen aangaande het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. In dit privacybeleid omschrijven wij hoe wij dit doen. Ons privacybeleid geldt voor alle manieren waarop u contact heeft met ons (winkel, bezoek en gebruik website, telefonisch, e-mail etc.)

 

Persoonsgegevens
Het privacybeleid geldt voor de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in onze fysieke winkels, zoals ook de persoonsgegevens die u via onze website aan ons verstrekt. Dit kunnen persoonsgegevens zijn die u aan ons geeft omdat u bijvoorbeeld met ons contact wilt leggen, een bericht achterlaat. Daarnaast kunnen het persoonsgegevens zijn waar wij om vragen wanneer u een (informatie)aanvraag bij ons doet of gebruik maakt van een of meer van onze diensten of acties. Bepaalde persoonsgegevens worden van u gevraagd om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten, zoals persoonsgegevens die betrekking hebben op de zorgverzekering. De persoonsgegevens kunnen bestaan uit uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, zorgverzekeraar, arts, medische gegevens. Wij vragen uw toestemming voor deze persoonsgegevens en om deze te mogen verwerken. Zowel de toestemming als de verwerking en opslag van de persoonsgegevens kunnen op papier en/of digitaal gebeuren.

 

Verwerking en bewaren
De persoonsgegevens die u ons verstrekt worden gebruikt om u diensten te kunnen leveren, service te kunnen verlenen, bestellingen te kunnen verwerken, mee te kunnen laten doen aan acties. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt om onze diensten, acties en website te evalueren en te verbeteren. Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard omwille van wettelijke bepalingen en regelgeving en/of omdat dit redelijkerwijs nodig is om u diensten en producten te kunnen leveren. Het bewaren van uw persoonsgegevens heeft in betreffende gevallen een minimale dan wel maximale wettelijke bewaartermijn of tot u ons verzoekt uw persoonsgegevens te verwijderen.

 

Website en cookies
Via onze website verzamelen wij geen persoonsgegevens die uw identiteit kunnen onthullen. behoudens het IP-adres wat nodig is om het verkeer tussen onze website en uw device op een veilige wijze tot stand te brengen. Wel is het mogelijk dat wij gegevens verzamelen die betrekking hebben op het gebruik van de website om de website te kunnen evalueren. Deze gegevens kunnen bestaan uit het IP-adres, cookies en andere anonieme identificatiemiddelen. Wij zijn zeer terughoudend in het gebruik en streven naar een minimale inzet van middelen om onze website en advertenties op het internetplatform te kunnen evalueren en veilig te houden. Wij verzamelen anonieme gegevens om dit te bereiken. Uw IP-adres is wel inzichtelijk. Het is voor ons niet mogelijk om hiermee uw identiteit vast te stellen. Het verzamelen van gegevens gebeurt door middel van het plaatsen van cookies en stelt ons in staat te bepalen of de website goed functioneert en of advertenties bezoek aan onze website opleveren. De informatie die u invult op onze website om contact met ons te leggen worden niet aan derden verstrekt. U heeft de mogelijkheid om aan te geven of wij de door u via de website verstrekte gegevens verder mogen gebruiken binnen ons bedrijf. U kunt ook nadien ons verzoeken eerder verstrekte gegevens niet meer te gebruiken en/of te verwijderen. Om cookies van onze website te weigeren kunt u uw webbrowserinstellingen aanpassen. Zie hiervoor doubleclick.com/privacy. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons actuele privacybeleid.

 

Verwerking en verstrekking persoonsgegevens
De door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken wij binnen ons bedrijf. Buiten ons bedrijf worden ze zonder uw toestemming niet gebruikt. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Om aan u (medische) diensten te kunnen verlenen kan er een gerechtvaardigde behoefte zijn gegevens met betrokken gezondheidsinstanties uw gegevens uit te wisselen. Wij kunnen wettelijk verplicht worden gegevens aan derden te leveren (denk aan een overheidsinstantie dat hiertoe wettelijk bevoegd is). Uw persoonsgegevens kunnen wij onder andere gebruiken om contact met u op te nemen, (vervolg)afspraken te maken, te communiceren met uw behandelend arts en/of uw zorgverzekeraar. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van ontwikkelingen, marketing, etc. U kunt aangeven hier geen gebruik van te willen maken. Uw gegevens kunnen door derden verwerkt worden (voorbeeld de leverancier van onze software) Dergelijke onderaannemers zijn op hun beurt ook weer gehouden de wettelijke bepalingen betreffende de privacy. Mochten wij besluiten diensten of onderdelen van het bedrijf te verkopen of aan te kopen, dan kunnen uw gegevens aan de andere partij verstrekt worden.

 

Aansprakelijkheid
Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en hebben maatregelen genomen om deze goed mogelijk te beschermen. Echter, wij kunnen niet garanderen dat onze databases volkomen veilig zijn. Wij zijn ons ervan bewust dat er te veel schakels kunnen zijn in de hele communicatieketen met u waarvan wij geen hoogte hebben welke die zijn en de mogelijkheden tot onderschepping van de communicatie op welke wijze dan ook. Het sturen van persoonsgegevens is derhalve voor uw risico. Voor onbevoegde toegang tot en gebruik van onze databases zijn wij niet aansprakelijk of verantwoordelijk, evenals voor schade die daaruit voortkomt.

 

Opvragen, aanpassen en verwijderen persoonsgegevens
U kunt ten allen tijden opvragen welke gegevens wij van u hebben opgeslagen. U kunt ten allen tijden uw gegevens door ons laten aanpassen. U kunt aangeven dat u de persoonsgegevens die wij van u hebben door ons worden verwijderd. Leidend daarbij is de wettelijke verplichting die wij hebben om (bepaalde) persoonsgegevens te bewaren: in deze gevallen kunnen de gegevens niet verwijderd worden. Een verzoek tot opvragen, aanpassen of verwijderen van uw gegevens kunt u doen door met ons contact op te nemen. Een dergelijk verzoek moet ondersteund worden door voldoende, legitiem bewijs van uw identiteit. Kosten die door ons gemaakt moeten worden om aan het verzoek te voldoen kunnen wij volgens de wettelijk toegestane bedragen bij u in rekening brengen.

 

Aanpassingen privacybeleid
Het kan voorkomen dat wij het privacybeleid zullen aanpassen. Dit zal via onze website kenbaar gemaakt worden.